เมื่อเล่าเรื่อง KM สารบรรณ 1 และ KM สารบรรณ 2 แล้ว ทีนี้มาฟังเรื่องเล่าของคุณ อุบลรัตน์ โกษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แต่เอผิญไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เธอเล่าเรื่อง ที่ตนเอง เคยให้ความช่วยเหลือ พระสงฆ์ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เช่นกัน ซึ่งพระสงฆ์เข้าห้องน้ำของ โรงพยาบาลแล้ว กดชักโครกแบบนั่งยองไม่เป็น คุณอุบลรัตน์ผ่านไปพบ และได้ช่วยเหลือโดยช่วยกดชักโครกให้ โดยไม่ได้รังเกียจแต่อย่างใด จึงได้รับคำชม แถมให้พรจากพระสงฆ์องค์นั้นด้วย เราจะสังเกตพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการได้รับบริการอย่างเกินความคาดหมายของผู้รับบริการ เมื่อได้รับคำชม ผู้ให้บริการจึงมีความภูมิใจ สิ่งดีๆเหล่านี้ ประทับใจผู้รับบริการ ผู้ให้บริการก็ภูมิใจด้วย