ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์(Piaget)

Porn
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา

ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์(Piaget)อธิบายว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะเดียวกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้กระบวนการดูดซึมและกระบวนการปรับให้เหมาะ จนทำให้เกิดการเรียนรู้โดยเริ่มจากการสัมผัส ต่อมาจึงเกิดความคิดทางรูปแธรมและพัฒนาไปเรื่อยๆ จนเกิดความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามลำดับขั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสยุมพร

คำสำคัญ (Tags)#km#ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา

หมายเลขบันทึก: 49576, เขียน: 11 Sep 2006 @ 20:42 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)