ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์(Piaget)

  ติดต่อ

  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา  

ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์(Piaget)อธิบายว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะเดียวกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้กระบวนการดูดซึมและกระบวนการปรับให้เหมาะ จนทำให้เกิดการเรียนรู้โดยเริ่มจากการสัมผัส ต่อมาจึงเกิดความคิดทางรูปแธรมและพัฒนาไปเรื่อยๆ จนเกิดความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามลำดับขั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสยุมพร

หมายเลขบันทึก: 49576, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 10:10:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)