บันทึกหารือการทำ KM ในจุฬาฯ

UraiMan

             จากที่ดิฉันเคยลง blog ที่คณาจารย์จากจุฬาฯ ได้เข้ามาหารือกับทีมงาน สคส. เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๔๙ มาแล้วครั้งหนึ่ง...ซึ่ง อ.วิจารณ์ เห็นว่าน่าจะนำข้อมูลที่ได้หารือกันนั้นออกมาให้กับสาธารณชนได้รู้ถึงการทำงานของ สคส. ในการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการทำ KM   ดิฉันจึงขอนำบันทึกที่สรุปไว้ใน Diary ของ สคส. มาเผยแพร่ดังนี้คะ

              รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.มรว.กัลยา ติงศภัทิย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มาหารือการทำ KM ในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับทีมงาน สคส. นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คุณธวัช หมัดเต๊ะ และคุณอุไรวรรณ เทิดบารมี   การหารือครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนการทำ KM ใน 3 แผน คือ

                ๑. แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย 

               ๒. แผนการจัดการความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร

               ๓. การขยายผลเพชรชมพู 

             ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทำ KM มาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น การจัดประกวดเพชรชมพูเพื่อเป็นเครื่องมือให้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการว่าทำอย่างไรจึงได้รางวัล เป็นต้น   การหารือครั้งนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยต้องการขอคำแนะนำการทำ KM ใน 3 แผนดังกล่าวโดยการใช้ CoP เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน


            ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เสนอแนะว่าการทำ KM ในทั้ง 3 แผนนั้น ให้หา core competence ของแต่ละแผนก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 3 แผนนั้น   แนะนำเทคนิค storytelling ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกบุคลากรให้เป็นคุณอำนวย โดยแนะนำว่ามี อ.วรโชค ไชยวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ที่สามารถช่วยเรื่องการทำ KM ได้ และทาง สคส. เรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้

              บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดอบรม KM ให้กับนักศึกษา ป.โท และเอก ก่อนจบการศึกษาและเริ่มต้นอาชีพการทำงานจำนวน 300 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ที่ได้จากการทำ KM แล้วนำไปใช้ในการทำงานต่อไปได้ในอนาคต


              ทีม สคส. จึงได้แนะนำวิทยากรสำหรับการอบรมครั้งนี้หลายท่าน อาทิ อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร ม.สงขลานครินทร์, รศ.พญ.ปารมี ทองสุขใส คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.มหิดล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#cop#km#kmi#จุฬา

หมายเลขบันทึก: 49549, เขียน: 11 Sep 2006 @ 17:39 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)