บันทึกครูสมศรี

เวทีชีวิตวิเคราะห์คิดจับจิต
เวทีชีวิตวิเคราะห์คิดจับจิต         ทุกคนในปฐพีนี้ ล้วนแต่เป็นตัวละครแสดงบนเวทีชีวิตเต็มบทบาทอย่างไม่รู้ตัว จากเหตุผลข้างต้นข้าพเจ้าจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวทีการแสดงในห้องสมุดที่มีอยู่แล้วจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งผลให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จมาก วิธีการสอนดูแล้วเหมือนธรรมดา แต่ถ้าลองนำไป       จัดกิจกรรมแล้วนั้น จะพบว่าไม่ธรรมดาจริงๆ        จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติมา เริ่มจากการสอนให้นักเรียนอ่านจับใจความ โดยการ         แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านบทความที่ครูเตรียมให้เหมือนกันทุกกลุ่มแล้วช่วยกันตั้งคำถามพร้อมคำตอบกลุ่มละ 3 ข้อ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีคำถาม 1 ข้อ  ที่เกี่ยวกับประโยชน์หรือโทษของบทความนั้น ให้ทำภายในเวลาที่นักเรียนกำหนด จากนั้นแล้วให้นักเรียนจับสลากขึ้นเวที ถาม-ตอบที่ครูจัดไว้ให้ เพื่อดึงความสนใจของนักเรียนให้อยู่ในจุดเดียวกัน  บนเวทีนักเรียนถาม-ตอบความรู้กันอย่างมีความสุข  สนใจฟังคำถาม และตอบคำถาม ตั้งใจฟังคำตอบทุคน        และทุกครั้งที่สอน นักเรียนจะกระตือรือร้น ช่วยครูเตรียมเกมแบ่งกลุ่ม ช่วยกันจัดเวทีกันดูน่าชื่นใจนักเรียนมีพัฒนาการ การเรียนรู้จากการสอนวิธีนี้อย่างคาดไม่ถึง เช่น 1.       นักเรียนมีความสามัคคีกัน ดูจากการช่วยกันตั้งคำถาม ตอบคำถาม ช่วยกันอ่าน    และคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง 2.       ได้ฝึกทักษะด้าน การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง 3.       นักเรียนรักการอ่าน 4.       นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 5.       นักเรียนกล้าแสดงออก และมีความสุขกับการเรียน อ่านเขียนได้ไม่ยาก ในการเรียนการสอนให้เด็กอ่านออก เขียนคล่องได้นั้น ครูต้องเป็นผู้มีศิลปะในการถ่ายทอดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ได้เข้าใจอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าเป็นครูอีกท่านหนึ่ง ที่สอนเด็กในช่วงชั้นที่ 1 มีความต้องการแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหลาย ๆ วิธี  เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรูปแบบที่แปลกขึ้นในข้อ 7 และข้อ 8 ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนอ่านได้ เขียนคล่อง และมีนิสัยรักการอ่านได้อีกมิติหนึ่ง ดังนี้    1. คุณครูบอกจุดประสงค์ของการเรียน การอ่าน การเขียนให้นักเรียนทราบและให้นักเรียนบอกความต้องการของตนเองว่าต้องการเรียน การอ่าน การเขียนเพื่ออะไร    2. สนทนาถึงความต้องการของนักเรียนว่า วันนี้เขาต้องการเรียนอ่านเขียน เรื่องอะไรวิชาอะไรก็ได้ ที่นักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง    3. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนฝึกอ่าน คำที่อ่านไม่คล่อง คุณครูคอยให้คำแนะนำการอ่านสะกดคำจนนักเรียนสามารถเข้าใจ และอ่านได้   4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนการอ่านโดยให้นักเรียนอ่านนำทีละคน ครูคอยดูแลการอ่านของนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด                 5.ให้นักเรียนในกลุ่มออกมานำเสนอคำที่ได้ฝึกอ่าน  แล้วเขียนคำที่อ่านได้บนกระดานดำโดยให้เขียนคำต่อจากกลุ่มอื่นที่ออกมานำเสนอตามลำดับก่อนหลัง พร้อมบอกวิธีการอ่านแจกลูกสะกดคำ ให้เพื่อนอ่านตาม  6. ครูแนะนำนักเรียนให้กำลังใจ และแสดงความยินดีให้กับความพยายามฝึกอ่านของเพื่อนด้วยการปรบมือ  7. ให้นักเรียนทุกกลุ่มคัดคำบนกระดานดำ ลงในสมุดรักการอ่านของนักเรียนแต่ละคน  ( เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักเห็นประโยชน์ของการอ่าน )แล้วให้นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจ ก่อนนำส่งครู

                 8. ก่อนจบภาคเรียน ให้นักเรียนจัดนิทรรศการสมุดรักการอ่านของช่วงชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#นางสมศรีบุญทอง

หมายเลขบันทึก: 49546, เขียน: 11 Sep 2006 @ 17:26 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 07:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)