โครงการพัฒนางานที่ ม.อ.

  Contact

  ทั้งนี้ดิฉันเรียนรู้ว่าต้องมีฝ่ายเชียร์ หรือฝ่ายส่งเสริมให้เกิด.....R2R.....จะออกดอกออกผลได้เร็ว....  

ชั่วโมงความรู้ในสำนักงานอธิการบดี ที่ ม.อ.  ครั้งล่าสุดเราจัดประเด็น "จากใจผู้บริหารงานสู่คนหน้างาน:โครงการพัฒนางาน"  มีการพูดคุยกันถึงรายละเอียดของการทำโครงการพัฒนางานงานในรอบ สองปีที่ผ่านมา และปีที่สามที่เรากำลังจะก้าวไป......ในระหว่างเวทีดำเนินกันไป....ดิฉันจับสังเกตได้ว่าโครงการพัฒนางานของสำนักงานอธิการบดี "คนหน้างานมีการเรียนรู้ที่จะทำโครงการที่ยากขึ้น มีความท้าทายเพิ่มขึ้น ดิฉันมองเห็นโครงการต่างๆ มีพัฒนาการเป็นความเชื่อมโยงจากงานตัวเอง แทนการจบเป็นรายโครงการไป ต่างจาก....การเริ่มโครงการในปีแรกชัดเจน และเริ่มจะเชื่อมโยงข้ามสายงานในกรณีที่มีงานคาบเกี่ยวกันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวข้ามสายงานกันเลย..... นี่กระมังที่เรียกว่าหากได้ฝึกคิดฝึกทำ ฝึกพัฒนางานเราจะทะลุทะลวง คิดประเชื่อมโยงได้ มากกว่าการนั่งทำงานประจำ.......มองข้ามผ่านไปอีกนิดขยับตัวอีกนิด....ไม่ยากที่จะแปลงกายเป็น R2R ได้ในที่สุด" ทั้งนี้ดิฉันเรียนรู้ว่าต้องมีฝ่ายเชียร์ หรือฝ่ายส่งเสริมให้เกิด.....จะออกดอกออกผลได้เร็ว....เพราะเป็นจริงว่าสายสนับสนุนในระบบมักคิดว่าตัวเองโดนทับด้วยภาระงานประจำ....จนหมดแรงที่จะลุกขึ้นมาประมวลอะไรโดยแรงฮึดภายใน ......(ซึ่งแท้จริงแล้วเพิ่มอีกนิดเดียว....นิดเดียวจริงๆ)....ส่งเสริมให้เกิดได้อย่างไร....อาจจัดงานวิเคราะห์ ให้มากหน่อยกับบางคน งานประจำมากหน่อยสำหรับบางคน....... เป็นวิธีหนึ่งค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In  Telling by Metta

Post ID: 49459, Created: , Updated, 2012-02-11 15:52:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #r2r#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#โครงการพัฒนางาน#ชั่วโมงความรู้

Recent Posts 

Comments (1)

  • ขอสนับสนุนและเอาใจช่วยครับผม
  • ขอบคุณครับผม