แก้ไขข้อผิดพลาดด้าน ชุมชนบล็อก เรียบร้อยแล้ว

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ทีมงานได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้านชุมชนบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ ขณะนี้การเชิญชวนบล็อกเข้าร่วมชุมชน หรือ การที่บล็อกขอเข้าร่วมชุมชนเอง สามารถทำงานได้เป็นปกติแล้วคะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติหรือปฏิเสธการเข้าร่วมชุมชนทั้งสองกรณีดังกล่าว ระบบจะทำการส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังทั้งผู้ขอและผู้อนุมัติคะเพื่อแจ้งให้ทราบและให้เข้าระบบเพื่อทำการอนุมัติหรือปฏิเสธคะ

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (0)