รางวัล “สุดคะนึง” ก็เหมือนดอกไม้หอมช่อเล็กๆ น่ารัก ที่ สคส. ตั้งใจมอบเป็นน้ำใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาช่วยกันบันทึกเรื่องเล่าที่เกิดจากการปฏิบัติจริง หรือจากการพบเห็นและได้เรียนรู้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   เดือนนี้เป็นเดือนที่สี่ของการตัดสินรางวัล ซึ่งที่ผ่านมาก็เปลี่ยนหน้ากันได้รับรางวัล  แต่เดือนกันยายนนี้พิเศษ เพราะเราได้คนหน้าเดิมและเพิ่งได้รับรางวัลไปหยกๆ นี่เอง (รางวัลนี้ท่านสามารถรับแล้ว-รับอีกได้)


          คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เทคะแนนรางวัล สุดคะนึงประจำเดือนกันยายน 2548 ให้แก่


บล็อก:                 nurqakm.gotoknow.org
ชื่อ:                     ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร
ตำแหน่งงาน:         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
องค์กร:                มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นสมาชิกตั้งแต่:   9 ส.ค. 2548

รางวัล (ไม่ได้เป็นดอกไม้ช่อเล็กๆ นะคะ) เป็นเสื้อสามารถของ สคส. ตัวที่สองสำหรับ ดร. วิบูลย์ ค่ะ

เกณฑ์การตัดสินเดือนกันยายน
1.      มีการบันทึกอย่างน้อย 20 ครั้ง
2.      มี Keyword ของบล็อก
3.      การบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ
4.      การบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม
5.      ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
6.      ความสวยงามของบล็อก
7.      จำนวนข้อคิดเห็น

ความเห็นเล็กๆ น้อยๆ จากคณะกรรมการ
          nurqakm.gotoknow.org  ยังคงรักษาความเด่นในเกณฑ์ข้อ 3, 4 และ 6  ทำให้เกิดการเรียนรู้จากบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริง และนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม มีภาพประกอบเพื่อให้จริงมากขึ้น และมี link ให้กลับไปอ่านเรื่องที่เคยเขียนไว้แล้ว หรือ link ไปยังจุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้สนใจติดตาม และทำให้ไม่เยิ่นเย้อ
          พวกเราทุกคนที่ทราบข่าวนี้ ขอแสดงความยินดีกับ nurqakm.gotoknow.org  อีกครั้งค่ะ  ส่วน “เสื้อสามารถ” ของ สคส. จะไปถึงมือ ดร. วิบูลย์ ในเร็วๆ นี้ค่ะ


คณะกรรมการตัดสินรางวัล
คุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส     ประธานกรรมการ
คุณสุนทรี  ไพรศานติ          กรรมการ
คุณสุปราณี จริยะพร            กรรมการและเลขานุการ