เลี้ยงโคแบบพอเพียง

การเลี้ยงโคจะพอเพียงได้นั้นต้องรู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโค โดยเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ ขายเนื้อ หรือแปรรูปเนื้อ ไม่มช่เลี้ยงเพื่อความสวยงามอย่างเดียว

การเลี้ยงโคอย่างถูกวิธีคือการเพิ่มมูลค่าให้กับโค

การจะเลี้ยงโคให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจต้องมุ่งเพื่อผลิตเนื้อขาย โคที่เลี้ยงต้องกินได้ แปรรูปได้

           จากที่เมื่อวันที่9 ส.ค. 49 ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกหญ้าเลี้ยงโคของเกษตรกรที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโคมาแล้วนั้น เนื่องจากยังมีข้อเสนอแนะอีกหลายอย่าง วันนี้จึงขอเพิ่มเติมข้อมูลด้านการปลูกหญ้าและการหาอาหารสำหรับเลี้ยงโค ดังนี้

             - แปลงหญ้า 1 ไร่ ทางวิชาการสามารถเลี้ยงโคได้ 1 ตัว แต่สำหรับเกษตรกรแล้วถ้าทำแปลงหญ้าประณีต ให้ปุ๋ยให้น้ำสม่ำเสมอ สามารถเลี้ยงโคได้ 5-6 ตัว

             - การหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าที่เป็นดินแห้ง ถ้าไม่สะดวกในการใช้คราดก็ให้ใช้วิธีใช้กิ่งไม้ที่มีแขนงมาก หรือกิ่งไผ่ กวาดวนไปวนมาเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์หญ้า แต่ไม่ควรใช้วิธีไถกลบ เพราะเมล็ดพันธุ์มีขนาดเล็ก จะทำให้ไม่มีพลังดันต้นหญ้าให้พ้นดินได้ ควรให้ดินกลบเมล็ดพันธุ์แค่เล็กน้อย

            - การจัดเตรียมแปลงหญ้าต้องให้พร้อมก่อนนำโคเข้าขุน 2 เดือน ยกเว้นมีฟางหรือพืชอาหารสัตว์อย่างอื่นสำรองไว้มากพอ

            - ใบมันสำประหลังที่ตากแล้วมีคุณค่าทางอาหารสูง ในช่วงที่เกษตรกรเก็บผลผลิตคือหัวมันแล้ว เกษตรกรควรเก็บใบมันสำประหลังหรือยอดอ่อนไปตากแดด 1-2 วัน แล้วเก็บใส่กระสอบปุ๋ยมัดปากเก็บไว้ผสมกับอาหารข้นให้โคและสามารถเก็บไว้ได้นาน

            - ใบกระถิ่นที่ตากแห้ง ก็มีคุณค่าทางหารสูงเช่นกัน คุณเจริญบอกว่า ใบกระถิ่นที่ตากแห้งประมาณครึ่งกิโลสามารถให้คุณค่าทางอาหารเทียบเท่ากับอาหารข้นประมาณ 2 กิโลกรัม

            - ประยุกต์ใช้อาหารโคตามสภาพแวดล้อม เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นและราคาถูก เช่น การให้โคกินใบไม้ หรือพืชพื้นเมืองอื่น ๆ ที่เป็นอาหารสัตว์ เช่น เครือตดหมูตดหมาที่ขึ้นตามสวนยางพารา ต้นข้าวโพดจากไร่ข้าวโพด เป็นต้น

             ขอบคุณค่ะ

            พันดา เลิศปัญญา

             10 ส.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#พัฒนาบูรณาการศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 49271, เขียน: 10 Sep 2006 @ 11:23 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ช่วยจัดการความรู้หน่อยครับ เริ่มจะรกแล้วครับ ดีที่ยังไม่ออกนอกเรื่อง