ตุ๊กตาเป็นของเล่นของเด็กที่ทำเป็นรูปคน สัตว์ มักมีขนาดเล็กกว่าของจริง  การประดิษฐ์ตุ๊กตาเป็นมรดกทางศิลปะของไทยแขนงหนึ่ง ดิฉันเป็นครูที่ชอบด้านนี้ จึงเปิดสอนวิชาประดิษฐ์ตุ๊กตาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติม ในตอนแรกก็มีปัญหาหลายประการเช่น รูปแบบตุ๊กตา วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการประดิษฐ์ว่าจะเลือกประดิษฐ์ตุ๊กตาแบบใดจึงจะเหมาะสมกับเด็กในระดับนี้ จึงเลือกใช้วัสดุหาง่าย ขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่ยุ่งยาก และเป็นที่นิยมในท้องตลาด เพื่อให้นักเรียนทำได้ ปรากฏว่านักเรียนสามารถประดิษฐ์และออกแบบได้ด้วยตนเอง เกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง  ดิฉันได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนการประดิษฐ์ตุ๊กตา หากท่านใดสนใจหรือมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ  ติดต่อได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน