ได้ข่าวมาว่า ทางโรงพยาบาลเกาะช้าง จะไปศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ช่วงปลายปีนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะไปดูงานที่ไหน รอฟังข่าวอยู่เพราะว่าจะได้ร่วมเดินทางไปกับทางโรงพยาบาลด้วยนะ