การประมาณผลผลิตอ้อย

โดยใช้ไอทีเสริม

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ มีโอกาสได้รับเชิญจาก ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้บรรยายเรื่อง "การประมาณผลผลิตอ้อย" ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โครงการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี ระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ โดยงบประมาณจาก กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

 

การประชุมจัด ณ โรงแรมรอยัลล้านนา จ.เชียงใหม่

 

๑. ต้องมั่นใจว่ามีความต้องการตัวเลขผลผลิตอ้อยจากกิจกรรมการประมาณผลผลิต

๒. การประมาณผลผลิตอ้อยมีมิติของเวลาและพื้นที่

๓. แต่ละมิติต้องการข้อมูลแตกต่างกัน

๔. ต้องใช้ผู้ร่วมงานจำนวนมาก ทำอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่เข้าใจของประชาชนทั่วไป

๕. งานบริหารจัดการศัตรูอ้อยด้วยชีววิธีสามารถใช้หลักการเดียวกันได้

๖. เริ่มจากพื้นที่ใกล้ศูนย์ และในเวลาที่มีการระบาด

๗. กำหนดแบบเก็บข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้ในการส่งผ่านข้อมูล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

๘. ใช้เครือข่ายอินเตอร์เนทให้เป็นประโยชน์ เอื้อโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการเก็บ ส่งผ่านและใช้ข้อมูล

 

การบรรยายมีเอกสารประกอบการบรรยาย

และ ภาพประกอบการบรรยาย

--------------------------------- 

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#การเกษตร#การจำลองระบบ

หมายเลขบันทึก: 49203, เขียน: 09 Sep 2006 @ 17:05 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 00:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)