ผู้เขียนเกิดที่ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี) เรียนปริญญาตรีที่ภาคใต้(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปริญญาโทที่ภาคกลาง(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ) กำลังเรียนปริญญาเอกที่ภาคอีสาน(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  มีที่เรียนได้ไม่ซ้ำภาคเลย ปรากฏว่ามีเพื่อนอยู่ในทุกภาค แต่สงสัยว่าทำไมมีเพื่อนที่ภาคใต้มากกว่าภาคอื่นๆ โชคดีที่ไม่ไปทำงานภาคเหนือหรือภาคตะวันออก  การมีเพื่อนก็มีข้อดีมากๆ เพื่อนหลายๆคนมี ประเด็นมุมมองที่ต่างจากเรา ทำให้สามารถเตืิอน หรือช่วยเหลือกันได้  มาดูว่า friend(n.) แปลว่าอย่างไรได้บ้าง             

   back up a friend    

          

  สนับสนุนเพื่อน    

         

  a candid friend 

          

  เพื่อนที่จริงใจ    

          

   a devoted friend          

     

   เพื่อนที่ซื่อสัตย์  

            

  a  sworn friend    

     

  เพื่อนร่วมสาบาน        

      

  แต่ผู้เขียนชอบคำนี้ครับ         

   A friend in need is a friend indeed.    

     เพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้

     

Band

         อยากถามว่าท่านมีเพื่อนหรือชอบเพื่อนแบบไหนบ้างเผื่อผู้เขียนจะได้ทราบรายละเอียดบ้าง   

Smiley Choir

    ขอบคุณข้อมูลจาก English by Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations และเพื่อนดีๆทุกคนใน gotoknow