เดินมาเรียนเหนื่อยไหมค่ะ ถ้าไม่เหนื่อยแสดงว่ายังเด็ก ๆ อยู่นะจ๊ะ