ปอกหัวหอมด้วยมีด กลิ่นจะติดอยู่ที่มีดและมือ ถ้าต้องการให้กลิ่นที่ติดอยู่หมดไปให้ใช้ก้านขึ้นฉ่ายถูที่มือและที่มีด กลิ่นหัวหอมจะหายไปทันที