ใช้น้ำส้มสายชูให้เกิดประโยชน์ กลิ่นหัวหอมใหญ่ติดมือ หรือติดมีด ให้ล้างด้วยน้ำส้มสายชู กลิ่นจะหมดไป อาหารที่เค็มจัดหรือมันเลี่ยน ให้เหยาะน้ำส้มสายชู รสอาหารจะดีขึ้น ถ้าคันมือเพราะแพ้ยางผัก เช่น เวลาปอกเผือกให้ล้างมือด้วยน้ำส้มสายชู