เมื่อเวลาซื้อหอยมารับประทาน ถ้าต้องการทราบว่าหอยที่ซื้อมานั้นเป็นพิษหรือไม่ ให้ใส่หัวหอมลงต้มสัก 2 หัว ถ้าเป็นหอยมีพิษหัวหอมจะดำ