กฎหมายสำคัญที่นักธุรกิจควรรู้

  ติดต่อ

  ธุรกิจและกฎหมาย  

กฎหมายที่คิดว่าสำคัญสำหรับนักธุรกิจคืออะไร ทำไมถึงคิดเช่นนั้น

ตอบ  กฎหมายที่คิดว่าสำคัญสำหรับนักธุรกิจกฎหมายคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในลักษณะต่าง ๆ ที่มีมาตรามากมาย ซึ่งทั้งหมดจะประกอบด้วยประมวลกฎหมายและพรบ. ต่างที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่การขอเริ่มประกอบกิจการ การจัดตั้ง การบริหารกิจการ ซึ่งในแต่ละอย่างก็จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ทั้งการประกอบธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา พรบ. และกฎกรทรวงต่าง ๆ อีกด้วยกฎหมายที่ต้องรู้คือพรบ.ประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิทางปัญญา พรบ.การพิมพ์และการจัดจำหน่าย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและประกอบกิจการ หากนักธุรกิจทราบก็จะทำให้การดำเนินเป็นไปอย่างถูกต้อง การขอนุญาติต่าง ๆ และการเข้ามาเกี่ยวข้องของรัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น

เพราะการรู้ฎหมายต่าง ๆ ในการทำธุรกิจช่วยให้เราดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย เหมาะสมและสามารถใช้ความเข้มแข็งของกฎหมายมาช่วยในการดำเนินธุรกิจและการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 49173, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ทำธุรกิจต้องรู้กฎหมาย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)