ก่อนปอกส้มโอผลใหญ่ ให้นำลงแช่น้ำร้อนก่อน 5 นาที จะช่วยให้ปอกง่ายขึ้น