พวกเครื่องกระป๋องซื้อมาใช้หลายหน กว่าจะหมด ให้จดวันที่ที่เริ่มใช้ได้ที่กระป๋องด้วย