เมื่อรินเครื่องดื่มที่มีคาร์บอเนตลงในถ้วยแก้ว แล้วมีฟองอยู่เต็มปากแก้ว บางคนก็ชอบฟอง บางคนก็ไม่ชอบฟอง ให้พยายามรินให้ปากขวดชิดกับปากแก้ว จะไม่ทำให้เกิดฟอง