กฏหมายที่คิดว่าสำคัญสำหรับนักธุรกิจคืออะไร ทำไมจึงคิดเช่นนั้น(ให้เหตุผลประกอบ)

  ติดต่อ

คำถาม : กฎหมายที่คิดว่าสำคัญสำหรับนักธุรกิจคืออะไร ทำไมจึงคิดเช่นนั้น(ให้เหตุผลประกอบ)

ตอบ : กฎหมายที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจนั้นจะมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่ในส่วนตัวคิดว่ากฎหมายที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจคือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพราะในการที่จะประกอบธุรกิจจะต้องใช้บุคลากรจำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะให้บุคลากรหรือบุคคลคนนั้นๆ ทำงานแทนให้ ซึ่งนักธุรกิจที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้น จะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลที่อยู่ในองค์กร เพราะถ้าหากผู้ประกอบการรายนั้นๆ ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล ก็จะทำให้การบริหารงานให้องค์กรหรือธุรกิจนั้นๆ เป็นไปอย่างราบเรียบ แต่หากถ้าผู้ประกอบการคิดว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่สำคัญหรือไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายส่วนนี้ กิจการส่วนใหญ่ก็จะประสบปัญหาจากการนัดหยุดงานหรือการเรียกร้องความเป็นธรรมของลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อกิจการและผู้ประกอบการ ทั้งนี้ทั้งนั้น กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจยังมีอีกมากมายและสำคัญพอๆ กับกฏหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร , กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจในประเทศ เป็นต้น ซึ่งทุกส่วนจะต้องสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akeanong-Mongkondit

หมายเลขบันทึก: 49162, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:51:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฏหมายที่คิดว่าสำคัญสำหรับนักธุรกิจ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)