ความสำเร็จที่ว่านี้ คือ ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ

ความรู้ที่ได้จากการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บันทึกออกมาปรากฏใน
gotoknow ทั้งๆที่หลักสูตรนี้พึ่งจะเริ่มต้นมีมาไม่นาน แต่นักศึกษาในหลักสูตรนี้หลายท่านสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ในตัวตนได้อย่างต่อเนื่อง และมีหลายคน หลายบล็อก

มองเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งมีเวลามากกว่าผู้ที่ทำงานต่างๆ ดังนั้น นักศึกษาน่าจะมีศักยภาพ มีเวลา มีพลังในการเขียน การเรียนรู้ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ

นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ เขียนบันทึกใน
gotoknow เช่นกัน แต่การร่วมกันเขียนบล็อก จากคนในหลักสูตรเดียวกัน มีเนื้อหาที่ต่อเนื่อง และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เติมเต็มความรู้ ประเทืองปัญญา

ทำไมชาวพัฒนบูรณาการศาสตร์ทำได้

นักศึกษาสถาบันอื่นๆ ยังไม่ปรากฏในลักษณะเช่นนี้

มองมาที่
MSU-KM มองมาที่นายบอน  ในหลักสูตรของนายบอน ก็มีแต่นายบอนคนเดียวเท่านั้น ที่เขียนบล็อกต่อเนื่อง  ... คนเดียวจริงๆ

นักศึกษาหลายท่านที่เป็นสมาชิก
gotoknow มานานหลายเดือน ยังเขียนบันทึกไม่ต่อเนื่องเหมือนชาวพัฒนบูรณาการศาสตร์

น่าคิดว่า หลักสูตรอื่นๆที่เปิดมาก่อนหลายปี นักศึกษาสามารถสร้างคลังความรู้ได้หรือไม่ หรือการมีมาก่อน ไม่เกิดแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผลิตทรัพยากรบุคคลที่สมารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมออกมาได้

มีหลายคนที่ติดตามอ่านบันทึกใน
gotoknow และชื่นชมชาวหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ ที่ร่วมกันให้หลายสิ่งผ่าน gotoknow

และเกิดคำถามตามมา หลักสูตรอื่นๆในหลายสถาบัน ไม่ผลิตทรัพยากรบุคคลในแบบนี้บ้างหรือ

หรือมุ่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด โดยไม่คิดที่จะเผยแพร่ความรู้ด้วยภาษาที่เรียบง่ายต่อสังคมบ้าง