การร่วมด้วยช่วยกันต่อวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า คลื่นสามัญประจำบ้าน 97.75 MHz

ในสถานการณ์ทางการเมืองที่ขัดแย้ง แบ่งฝ่ายในเวลานี้ ทำให้เห็นการต่อสู้ การปรับตัวต่อสถานการณ์ในหลายรูปแบบ  เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งในสังคมไทย

 

สื่อวิทยุหลายคลื่น หากนำเสนอข้อมูลตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล มักจะถูกคุกคาม กลั่นแกล้ง ก่อกวน สารพัด  คนทำงานในสื่อที่ถูกคุกคามนี้ ต้องมีอุดมการณ์ที่มั่นคง ไม่วอกแวกต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ที่เสมือนเป็นบททดสอบคุณค่าความเป็นคน

วิทยุชุมชนบางคลื่น มีกำลังส่งกว้างไกลถึงนครปฐม ซึ่งผิดกฎของกรมประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อเป็นสื่อที่สนับสนุนฝ่ายรัฐ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น..ไม่ผิด  ทั้งที่ความเป็นจริง ได้กำหนดให้มีกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่เพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น

 

วิทยุชุมชนเจ้าฟ้าในเครือผู้จัดการ เห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น จึงอยากจะเพิ่มกำลังส่งให้เท่ากับวิทยุชุมชนคลื่นนั้นบ้าง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารอีกด้าน ให้ผู้ฟังได้รับฟังอย่างมีสติ ตัดสินข้อมูลด้วยตัวเองอย่างสมเหตุสมผล

 

การแสดงความคิดเห็น โดยรับฟังข้อมูลไม่รอบด้าน พูด วิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่รู้ แม้ผู้พูดจะแสดงความเห็นด้วยเหตุผลของตน แต่ย่อมถูกมองว่าคุณอยู่อีกฝ่าย แม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดเช่นนั้น ซึ่งการรับฟังข้อมูลทั้ง 2 ด้าน แล้วเปรียบเทียบกัน ทำให้สามารถประมวลข้อมูล กลั่นกรองและแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ถูกชี้นำหรือเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างไม่มีเหตุผลจนเกินไป

 

วิทยุชุมชนเจ้าฟ้า ถูกขัดขวางจากหลายฝ่าย จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ฟัง แฟนรายการ บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเสาอากาศเพิ่มกำลังส่งวิทยุ ซึ่งเริ่มจากการแจ้งข่าวสารทางวิทยุ แล้วผู้ฟังค่อยๆทยอยบริจาค เพื่อเป็นแรงกาย แรงใจในการต่อสู้ให้ข้อมูลต่อไป

คนร่วมบริจาค ให้ด้วยความเชื่อมั่น ความศรัทธา และมองเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิด เพื่อสะกิดเตือน ตรวจสอบป้องกัน ให้เกิดความละอายต่อการทำผิดบ้าง

 

ในสถานการณ์แบ่งฝ่ายทางการเมือง ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน ควรจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือบ้าง แต่กลุ่มที่แสดงความรุนแรง คุกคาม ทำร้ายอีกฝ่าย ดูเหมือนว่า ผู้ที่อยู่ร่วมในฝ่ายนั้น ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากนัก มีแต่แกนนำสั่งให้ดำเนินการ หากเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม คนไทยส่วนใหญ่ ไม่นิยมความรุนแรงอยู่แล้ว 

 

 

คลื่นสามัญประจำบ้าน รับฟังทางอินเตอร์เนตได้จาก
http://www.managerradio.com/

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สื่อมวลชน#การเมือง#วิทยุชุมชน#กรณีศึกษา#astv

หมายเลขบันทึก: 49152, เขียน: 09 Sep 2006 @ 12:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)