กฎหมายที่เห็นว่าสำคัญที่สุดที่นักธุรกิจต้องทราบ

ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น กฏหมายที่สำคัญที่นักธุรกิจหรือผู้ที่คิดจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งต้องทราบ คือ เริ่มจากการที่เราจดทะเบียนบริษัทมีข้อกฏหมายกำหนดอะไรบ้าง ธุรกิจประเภทไหนที่เป็นข้อห้ามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราคิดจะลงทุน

เพื่อทำให้เราทราบถึงข้อกฏหมายในการทำธุรกิจนั้น ๆ เช่น ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจด้านการนำเข้า - ส่งออก กฏหมายที่เราจะต้องทราบ คือ ข้อห้ามต่าง ๆ ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าในประเทศนั้น ๆ รวมถึงอัตราภาษีการนำเข้า - ส่งออก กฏหมายด้านแรงงาน เป็นต้น