น้ำหนักของเนยแข็ง เมื่อละลายแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าในตำราอาหารให้ใช้เนยแข็ง 2 ช้อนโต๊ะละลายแล้ว ให้คุณใช้เนยแข็ง 1 / 4 ปอนด์ ตัดแบ่งเป็นแผ่นบางๆ 8 ชิ้น เท่าๆกัน เอา 2 ชิ้นมาละลาย คุณจะได้เนยที่ละลายแล้ว 2 ช้อนโต๊ะพอดี