ถ้าจะเอาเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งไปทอด ต้องปล่อยให้เนื้อละลายเสียก่อน