โรยนมเปรี้ยว 1 ช้อนโต๊ะ ลงบนมันบดกับเนย จะทำให้มันบดเป็นปุยอ่อนนุ่มน่ารับประทานขึ้น