วันนี้เจอศึกหนักตามไม่ทันเลยอ่ะนะแย่จังเรา  แต่ไม่รู้จะทวนไหวเปล่ายังงงอยู่เดี๋ยวต้องรบกวนพี่จุ่มอีกแล้ว