Hiker 

สาหร่ายทะเลเป็นอาหารที่เราๆ ท่านๆ คงจะชื่นชอบไม่น้อย โดยเฉพาะท่านที่ชอบกินอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารญี่ปุ่น...

สาหร่ายทะเลที่วางจำหน่ายมีสารหนูปนอยู่ในระดับสูง การกินเพียงนานๆ ครั้งน่าจะปลอดภัย ส่วนการกินบ่อยๆ น่าจะอันตราย

สารหนูเป็นสารที่มีพิษทำลายตับ ทำให้เกิดมะเร็งได้หลายที่ เช่น มะเร็งผิวหนัง ฯลฯ ร่างกายขับสารหนูออกทางปัสสาวะได้... ถ้าได้รับขนาดต่ำ และไม่บ่อยเกิน

สารหนูเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในพื้นดิน หรือแหล่งแร่ทั่วไป มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง

เมื่อมีการทำเหมือง หรือนำมาใช้ในอุตสาหกรรมจะถูกชะล้างลงไปในแม่น้ำลำคลอง หนองบึง ทะเล และมหาสมุทรตามลำดับ

สาหร่ายเป็นพืชที่อาศัยการซึมซับสารอาหารจากน้ำ จึงมีโอกาสดูดซับสารพิษจากแหล่งน้ำไปด้วย โดยเฉพาะสาหร่ายจากแหล่งน้ำตื้น อ่าวปิด หรือแหล่งน้ำที่มีระดับสารหนูสูง

สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัยทำการทำการสำรวจสาหร่ายทะเล และขนมอบกรอบหลายชนิดพบว่า สาหร่ายทะเลในไทยมีระดับสารหนูเกินมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้อาหารมีระดับสารหนูได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบระดับสารหนูในอาหารมีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1: แสดงระดับสารหนูในอาหาร(หน่วยมิลลิกรัม/100 กรัม)

อาหาร สารหนู
ข้าวหอมมะลิอบกรอบรสซีหวีด 0.33
แผ่นข้าวอบกรอบห่อสาหร่าย 0.76
สาหร่ายทะเลกรอบ 3.25
สาหร่ายญี่ปุ่นทอด 2.87
สาหร่ายทะเลปรุงรส 6.65

เราๆ ท่านๆ ที่ชื่นชอบสาหร่ายทะเลคงจะต้อง เว้นวรรค บ้าง หรือกินนานๆ ครั้ง เรื่องสาหร่ายนี่คล้ายกับเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องในชีวิตที่ว่า น้อยไว้ละดี

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกับการกินสาหร่ายแบบ เว้นวรรค ครับ...

    แหล่งที่มา:                                      

  • ขอขอบคุณ > ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย. มัน! มากับอาหาร: พิษภัย! ในสาหร่ายและขนมอบกรอบ. ไทยรัฐ. 8 กันยายน 2549. หน้า 7.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๘ กันยายน ๒๕๔๙
  • แนะนำให้อ่าน > บล็อกสารคดี "บ้านสาระ" > http://gotoknow.org/blog/talk2u