ในอาฟริกาเขามีการตั้ง Club 25 กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนคนรุ่นใหม่

Club 25 นิยามไม่ยาก คือสมาคมคนที่ตั้งเป้าว่าจะบริจาคเลือดครบ 25 ครั้งเมื่ออายุครบ 25 ปี

ฟังดูก็เป็นการทำกุศลให้สังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูแสนจะธรรมดา

แต่งานนี้มีทีเด็ด

เยาวชนที่จะบริจาคเลือดได้อย่างสม่ำเสมอกลุ่มนี้ จะต้องดำรงชีวิตตนเองในทางที่เหมาะสม จึงจะทำเช่นว่านี้ได้

ผลคือเบาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สุขภาพกาย-สุขภาพใจแข็งแรงมาก

สุขภายกายไม่แข็งแรง ก็หมดสิทธิบริจาคตั้งแต่ต้น

...นอนดึกเกินก็ไม่ได้ เดี๋ยวเลือดลอย 

...ทำตัวไม่ดีจนเป็นโรคแส่หา หรือต้องกินยาสารพัดก็ไม่ได้

...ไม่ออกกำลังกายก็ไม่ได้

สุขภาพใจไม่แข็งแรง ก็ไม่สามารถบริจาคครบเช่นกัน

เยาวชนคนไหนได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกคลับ ก็ได้หน้าได้ตา

เป็นยุทธศาสตร์เพื่อสังคมที่ฉลาดล้ำลึก ต้องยกนิ้วให้เค้าเลย

บ้านเราถ้าจะทำ ต้องมีต้นแบบที่เป็นขวัญใจเยาวชนเป็นแกนชูโรง และต้องมองยาว อย่างน้อย 7-10 ปีขึ้นไป

เพราะคนที่จะเริ่มบริจาคเลือดได้ตั้งแต่ตอนนี้ (สมมติว่าเป็น 18 ปี) พอครบ 25 ปี (อีก 7 ปี) ก็จะเริ่มมีคุณสมบัติครบ

กว่าจะโปรโมทให้สังคมเห็นว่ากลุ่มนี้คือตัวแบบของคนชั้นเลิศได้ ก็ต้องรออีก 2-3 ปี จึงจะเก็บเกี่ยวผลกระทบทางสังคมที่เป็นชิ้นเป็นอัน

ถ้าเริ่มสร้างวันนี้  อีกสิบปี จะเห็นผลครับ

เว้นแต่ใครหัวใส มีนวัตกรรมทางการตลาด เปลี่ยนจากขายสินค้า-ขายภาพลักษณ์บริษัท มาสร้างกลุ่มต้นแบบให้ดังเปรี้ยงตั้งแต่ต้น แบบนั้นก็อาจเห็นการเปลี่ยนค่านิยมวัยรุ่นได้เร็วกว่านั้น

ใครทำได้ ถือว่ายอดฝีมือ

 

อ่านข่าว:

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr39/en/index.html