GotoKnow ผ่านมา 15 เดือนเศษ มีผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง 12 ท่าน (1 โหลพอดี และกำลังจะได้ท่านที่ 13 ในเร็ววันนี้) รางวัลนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 

   ถ้าท่านเข้าไปในหน้าแรก Home ท่านก็จะได้เห็นภาพท่านเหล่านี้เรียงกันไปตามลำดับ แต่ผมนำมาจัดให้ใหม่ ตามแนวจากบนลงล่างดังนี้

 

NO.

PIC.

description 

ความเชี่ยวชาญ 

 1.

dmcop.gotoknow.org

วัลลา ตันตโยทัย : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คลองเตย กรุงเทพ

ดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

 2.

nurqakm.gotoknow.org
nurqakm.gotoknow.org

ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร : ข้าราชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

นักจัดการความรู้
นักบริหารการวิจัย
และรการประกัน
คุณภาพการศึกษา

 3.

km4fc.gotoknow.org

นายภีม ภคเมธาวีพนักงานองค์การของรัฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

นักประสานงานและจัดการสร้างความข้มแข็งให้กับชุมชนด้านทุนทางสังคมและการเงิน

 4.

practicallykm.gotoknow.org

Dr. Phichet Banyat : นพ.พิเชฐ  บัญญัติแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและเวชปฏิบัติทั่วไป, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก

นายแพทย์ผู้เป็นนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่นระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ, วิทยากรด้านการจัดการความรู้

 5.

tri-paki.gotoknow.org
tri-paki.gotoknow.org

ชายขอบ : นายอนุชา หนูนุ่น รับราชการ เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นักวิชาการ, นักวิจัย, นักประเมิน  ทำวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, เป็นวิทยากรกระบวนการ KM

 6.

yutkpp.gotoknow.org

สิงห์ป่าสัก : นายวีรยุทธ สมป่าสัก พนักงานของรัฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

นักส่งเสริมการเกษตร  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาหารปลอดภัย,  เป็นคุณอำนวยและคุณลิขิต

 7.

beesman.gotoknow.org

beeman : นาย สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ อาจารย์  ประจำภาาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง, ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม (นวัตกรรมการเลี้ยงผึ้ง)

 8.

km-lampang.gotoknow.org

นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ : พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

การจัดการความรุ้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงิน

 9.

chemlab.gotoknow.org

โอ๋-อโณ : อโณทัย โภคาธิกรณ์ รับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยเคมีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บันทึกความคิดและสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้พบเห็นจากการทำงานประจำวันที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น

 10.

Supalukbi.gotoknow.org

ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์ : รับราชการ พยาบาลวิชาชีพ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี

การจัดการความรู้  ด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ จากห้องผ่าตัด

 11.

nfeteacher.gotoknow.org

ครูนงเมืองคอน : รับราชการ ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และร่วมวงเรียนรู้กับชาวบ้าน

 12.

papangkorn.gotoknow.org

นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ : นักวิชาการอิสระ ราษฎรไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ราชอาณาจักรไทย

การทำงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

 

   

    บันทึกนึ้ พยายามค้นหาความเชี่ยวชาญในตัวคน โดยเริ่มจากผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง 12 ท่าน (มีพิเศษอยู่ท่านหนึ่งเป็นรางวัลสุดคะนึงประเภทดาวรุ่ง)

  1. อยู่ในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นแพทย์, พยาบาล, เทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 5 ท่าน
  2. อยู่ในสายวิชาการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 4 ท่าน
  3. อยู่ในสายวิชาการ การเกษตร 1 ท่าน
  4. อยู่ในสายครู 1 ท่าน
  5. เป็นนักวิชาการอิสระ 1 ท่าน