การประชุมวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

HONEY

ผลการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

เรื่อง Medicine and Public Health in the Postgenomic Era

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2545

 

                         การประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เรื่อง “Medicine and Public Health in the Postgenomic Era” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2545 ณ โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก (WHO)

                     การประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ มาให้การบรรยาย ในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ และในลักษณะการประชุมโต๊ะกลมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง วิทยากรที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยาย ประกอบด้วยนักวิชาการที่ประสบความสำเร็จสูง อาทิ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล ผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล รวมทั้งนักวิชาการขั้นนำในระดับโลกรวมทั้งสิ้น 17 ท่านคือ              

 

1. Prof. Prawase  Wasi                       [Abstract]             

2. Prof. Joshua Lederberg                 [Abstract

3. Prof. Alfred Sommer                       [Abstract

4. Sir Iain Chalmers                             [Abstract

5. Prof. Pisake Lumbiganon               [Abstract

6. Prof. K F Shortridge                        [Abstract

7. Dr. Frank J Gonzalez                      [Abstract

8. Sir Gustav Nossal                            [Abstract

9. Prof. David J P Barker                   [Abstract

10. Dr. A O Lucas                                [Abstract

11. Dr. Carlos Morel                           [Abstract

12. Prof. Minoru Kanehisa                 [Abstract

13. Dr. Tim Hubbard                           [Abstract

14. Assoc. Prof. Chee Heng Leng     [Abstract

15. Prof. Sir David J Weatherall       [Abstract

16. Prof. Lam Sai Kit                          [Abstract

17. Dr. Barry J Marshall                     [Abstract]      

                                                                                      

 

                          จากการบรรยายในลักษณะต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 450 คน ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศประมาณ 50 คน และเป็นชาวไทยประมาณ 400 คน ประกอบด้วยคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา แพทย์ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หัวข้อในการบรรยายทั้งหมดเป็นหัวข้อที่มีความลึกซื้งทันสมัย เป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Genomic Medicine, Pharmacogenomics และ Biotransformatics เป็นต้น   นอกจากนี้ยังมีการบรรยายที่แสดงแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยทั่วไป โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาการสาธารณสุขโดยส่วนรวม และเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของแต่ละบุคคลด้วย

                   การประชุมนี้ส่งผลให้เกิดความรู้ทางด้านวิชาการที่มีความทันสมัย   เกิดการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยส่วนรวม ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับวิทยากร     เพื่อประสานความร่วมมือต่อไปในอนาคต    ซึ่งหลังจากการประชุมแล้วได้มีการจัดทำคำบรรยายของวิทยากรทุกคนตีพิมพ์ในวารสาร ScienceAsia   ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อให้องค์ความรู้ต่างๆ ในการประชุมนี้ได้รับการเผยแพร่ในวงที่กว้างขวางขึ้นกว่าเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น    ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าโดยภาพรวมแล้วการประชุมนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างยิ่ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Award

คำสำคัญ (Tags)#medicine#มหิดล#postgenomic#era

หมายเลขบันทึก: 49015, เขียน: 08 Sep 2006 @ 12:34 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)