วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

         9 พฤษภาคม วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญอันเป็นมงคลยิ่งของนักพืชศาสตร์ และเกษตรกรไทย เกษตรกรเริ่มไถเตรียมดินเพาะปลูก เพื่อเลี้ยงปากท้องของชาวโลก ไม่ให้อดอยากหิวโหย แต่ทำไมเกษตรกรผู้มีเมตตา กลับถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกดูถูกเหยียดหยัน จากกลุ่มคนที่วางตัวเป็นไฮโซโก้หรู สุขอยู่บนความยากลำบากของเกษตรกร อย่าลืมรากเหง้าของความเป็นคนนะครับ

         รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียนบ่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ..