รศ. พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์


รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
Username
pongpian
สมาชิกเลขที่
17446
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เว็ปไซด์ รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์ เข้าชมได้ที่นี่

http://www.surin.rmuti.ac.th/websurin/pongwatchara2/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001007023175

 http://cid-0643d80d4f90d5ab.spaces.live.com

การศึกษา

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ป.2

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ป.3-ป.7

โรงเรียนเชียงรายสามัคคีวิทยาคม มศ.1-มศ.2

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มศ.3

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มศ.4-มศ.5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 14 สาขาพืชศาสตร์ 2520-2524

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย รุ่น 1 สาขาสรีรวิทยาและการผลิตพืช 2524-2526

ประวัติการทำงานด้านบริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์

หัวหน้าแผนกวิจัย

หัวหน้าแผนก ฝึกงาน

หัวหน้าแผนก ทะเบียนและวัดผล

หัวหน้าสำนักงาน ฝ่ายวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและการคลัง

กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฝร้งเศส, เบลเยียม,

 เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน, ลาว

จีน, เวียดนาม, กัมพูชา

 ผลงานดีเด่นที่ได้รับเกียรติบัตร

1 ระดับประเทศ 

  1.เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ของคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

       พ.ศ.2543

  2.ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ “ รางวัลพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 2544”  ของชมรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2544

2 ระดับจังหวัด 

  1. เกียรติบัตร “สมาชิกคุรุสภาผู้มีจรรยาบรรณ  มารยาทและวินัยดีเด่น”  ของสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา  จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2540
  2. เกียรติบัตร พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2551 ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ในงานวันพ่อ  5 ธันวาคม 2551  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551

3 ระดับหน่วยงาน 

  1. เกียรติบัตรเป็นอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2544 ”  ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตสุรินทร์  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2545
  2. เกียรติบัตรเป็นอาจารย์ที่ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจการสอนจากนักศึกษาในระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2546 ”  ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตสุรินทร์  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2547
  3. เกียรติบัตรเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ประจำปีการศึกษา 2548 ”  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2549
  4. เป็นอาจารย์ผู้สอนดีมากที่สุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 
  5. เป็นอาจารย์ผู้สอนดีมากที่สุด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

       7 ธค.2553 ป.ช.

       5 ธค.2550 ป.ม.

       5 ธค.2541 ท.ช.

       5 ธค.2538 ท.ม.

       5 ธค.2535 ต.ช.

       5 ธค.2532 ต.ม.

สถานะภาพครอบครัว

สมรสกับ นางพิมลวรรณ สิริจันทรวงศ์

มีบุตรธิดา 2 คน

1.นส.กัญญลักษณ์ สิริจันทรวงศ์ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)

2.นายพงศ์เพชร สิริจันทรวงศ์ นิสิต ปี3 สาขาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 

เข้าชมเวป รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์ ได้ที่

http://www.surin.rmuti.ac.th/websurin/pongwatchara2/

 http://cid-0643d80d4f90d5ab.spaces.live.com

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี