The Japan Foundation Japanese-Language Institute Urawa : ตอนที่ 1 ทุนอบรมภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ เวลาส่งใบสมัคร ควรแนบหลักฐานของผลงานไปประกอบการพิจารณา ด้วย เพื่อเพิ่มพูนโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ

มูลนิธิญี่ปุ่น (The Japan Foundation) ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่โตเกียว( ศึกษาที่นี่)  และ  มีสถาบันหลักที่รองรับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ  เกี่ยวข้องกับการวิจัย  อยู่ 2 แห่งคือ

1.   The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa
2.   The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai 

  จากการศึกษาข้อมูล  จะเห็นว่ามีการให้ทุนไปศึกษาวิจัย การฝึกอบรม  หลากหลายสาขา เช่น ด้านวิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  และการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ศิลปะและ วัฒนธรรม จำนวนปีละหลายสิบทุน  เป็นประจำทุกปี(ศึกษาที่นี่)

 


 
ครูสอนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ล้วนรู้จักมูลนิธิญี่ปุ่น และสถาบันทั้ง 2 แห่ง บางคนอาจเคยรับทุนไปอบรมภาษาญี่ปุ่น ณ สถาบันเหล่านี้มาแล้ว   ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้1. Long-Term Training Program ( ศึกษาที่นี่)
2. Short-Term Training Program( ศึกษาที่นี่)

 


มูลนิธิจะประกาศ-ประชาสัมพันธ์บนหน้าเวปไซต์ ประมาณ 2 - 3 เดือนก่อนหมดเขตรับสมัคร   มีทั้งข้อมูล  ระเบียบการ และใบสมัครให้ดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และต้องจัดส่งไปยังศูนย์เครือข่ายมูลนิธิของประเทศที่ตนสังกัด ภายในวันที่ 1 ธันวาคม  ของทุกๆปี   ทางศูนย์มูลนิธิฯ จะดำเนินการส่งต่อไปยังสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 แห่ง  เพื่อพิจารณารับทุนดังกล่าว
ข้อสังเกต:
 
         ชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบ       ความมุ่งมั่น  ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ เวลาส่งใบสมัคร ควรแนบหลักฐานของผลงานไปประกอบการพิจารณา ด้วย เพื่อเพิ่มพูนโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ  

          
                                               ***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

                                  ***...ขอบคุณสำหรับกำลังใจจาก  "คุณทิมดาบ "  Ico128 มากนะคะ ...อากาศคงเบาร้อนแล้วมังคะ...***


                                                                  
            

เขียนเมื่อ 

ฝนตกมาแล้วครับ...อาจารย์คงสบายดีเช่นกันนะครับ

เขียนเมื่อ 

***...อากาศช่วงนี้กำลังดีค่ะ  สดชื่น-เย็นสบาย... แต่ต้องใส่เสื้อคลุมเวลาออกไปข้างนอก ขอบคุณ " คุณทิมดาบ "  Ico128  นะคะ ...***


                                           
                                                                      

 

 

      ฟักข้าวมาฝากค่ะ 

เขียนเมื่อ 

                 ***...ขอบคุณ " คุณกานดา "  Ico48 นะคะ  นอกจากจะเห็นประโยชน์ของฟักข้าวแล้ว  ยังชอบสีสันของฟักข้าวด้วยค่ะ ...***

                                                                     

เขียนเมื่อ 

                  ***...ขอบคุณ " อาจารย์ติ๋ม... กาญจนา" Ico24 นะคะ   โรงเรียนเปิดแล้วคงวุ่นๆนะคะ...***