UTQ : การพัฒนาครูทั้งระบบได้จริงไหม

      หลังจากได้เข้าพัฒนาตนเองตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบด้วยระบบE-traning หลักสูตรมีดังนี้หลักสูตรวิชาเฉพาะ  หลักสูตรวิชาเลือกตามภาระงาน และหลักสูตรวิชาทั่วไป

       ปีนี้ดีมาก สามารถลงทะเบียนเข้าไปศึกษาได้ทุกกลุ่มหลักสูตร  ด้วยความโลภมากข้าพเจ้าได้เข้าไปลงทะเบียนทุกหลักสูตร

         ใช่เลย   เป็นทักษะที่เราควรรู้ในการพัฒนาตนเองในการนำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างภาคภูมิ

           เสียดายอย่างวิชาUTQ-2127 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สาระการเรียนรู้น้อยจัง ไม่ได้แนวความคิดดั่งที่หวัง

         คุ้มไหมกับการลงทุนของภาครัฐ ?

          คุ้ม  สุดยอดถ้าครูเข้าไปศึกษา เรียนรู้ ตามที่ข้าพเจ้าเข้าเกือบทุกรายวิชา พบว่า มากสุดมีครูเข้าไปเรียนรู้ ประมาณ 200 คน  ถ้าจุดนี้ ถือว่าไม่คุ้ม

         ทำไมครู ไม่เข้าไปศึกษา ???????????????

        หลังจากที่ข้าพเจ้าเข้าไปเรียนทั้งผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์(ไม่ผ่านก็ไม่เครียดเพราะอยากรู้)  ปีนี้ได้โอกาสรีบชวนเพื่อนครู ได้คำตอบว่า

      " ปีที่แล้ว UTQ ไม่มีผลต่อ......เลย ไม่เข้าเรียนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น"

     "ลงให้หน่อยสิ ตอบให้เลย"

แว๋ว.............???????????????????????....แตกเลยข้าพเจ้า