บรรยากาศในช่วงบ่ายของวันทีี่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ 

ช่วงบ่ายมีการเสวนา

"เยาวชนคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับเกษตรกรรมยั่งยืน"

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นโดย

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ค้นหาตัวตนบนฐานเกษตรกรรมยั่งยืน  ผมยังตามติดเวทีเสวนาอย่างเหนียวแน่น โดยผมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกลาง

และ คุณอรุณี เวียงแสง เป็นผู้นำเสวนา

บรรยากาศการแลกเปลี่ยน น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความที่ผมก็เป็นลูกหลานชาวนา บางครั้งผมแอบน้ำตาซึม เมื่อน้องๆในกลุ่มเสวนาพูดถึงเรื่องราวชีวิต ก่อนจะกลับมาบ้าน มาทำเกษตรกรรมเหมือนพ่อแม่ที่บ้านนา

ผมนำภาพเยาวชนบ้านแม่ทา กิ่งอ.แม่ออน เชียงใหม่ ที่มาเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้มาเผยแพร่ก่อน ส่วนเนื้อหารายละเอียดต่างๆ ผมขอเวลาเรียบเรียง ก่อนจะนำมาเขียนบันทึกอีกครั้ง...

 

 

                        เรื่องราวเยาวชน ผู้พลิกผันชีวิต เข้าสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

 

 

 

                   ขอบคุณน้องเพิก น้องแคท และน้องโก   

                   เยาวชนคนกล้าคิด   กล้าทำแห่งบ้านแม่ทา เชียงใหม่

 

                                                         จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

                                                                 ๔ ก.ย. ๔๙