JJ2012V4_12 ครูเพื่อศิษย์ สร้างนวตกรรม เรียนรู้ความเป็นครู

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นวตกรรมใหม่ เรียนรู้เป็นครูร่วมกัน

 รายงานสดสด จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเรียนรู้ร่วมกัน "เภสัชศาสตรศึกษา รุ่นที่ ๒" เพื่อสร้าง "ครูเพื่อศิษย์ สร้าง Green Marine Pharmacy @ BUU"

 นำภาพบรรยากาศ การเรียนรู้ ร่วมกัน ของ คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อร่วมสร้าง "เภสัชกรที่พึงประสงค์ ร่วมกัน" "ไม่แบ่งพวก ไม่แบ่งฝ่าย"

 ประเด็นที่ อาจารย์ ต้อ หรือ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล อดีต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่ม คือ ประเด็นด้านล่าง

เภสัชศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ ๒

 ๑.อาจารย์ ต้อเริ่มด้วย Getting to know each other แนะนำตนเองของทุกท่าน

 ๒.กิจกรรมที่สอง คือ การทำ Pretest ซึ่งท่านที่ได้คะแนนสูงสุด ๒๘ จาก ๓๐ ข้อ คือ อาจารย์ใหม่ล่าสุด สายคลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล คือ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ศุภมาศ

 ๓.เรื่องแรกที่เริ่มการเรียนรู้ ที่ อาจารย์ ต้อ ถามคือ Who are you ? เจ้าของคือใคร เป็นเภสัชกร หรือ เป็น ครู คำตอบที่ถูกคือ ครูเภสัชกร

 ๔.ประเด็นที่อาจารย์ ต้อได้กล่าวนำ คือ ได้รับคำสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิต คือ ทำงานไม่เป็น ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร ต้องถาม “ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ว่าหน้าตาของคนที่จะเขาต้องการให้ไปทำงานด้วย เป็นอย่างไร

Large_green_marine_rx_190412

 ๕.ประเด็นในการทำงานที่เราสอนขาดไปคือ เรื่อง การตัดสินใจ

 ๖.การสอนแบบแยกส่วน ทำให้เด็กที่จบไปจาก สถาบันอุดมศึกษา บูรณาการไม่เป็น หรือ ไม่ได้

 ๗.การเรียนการสอน ต้องสอนให้ที Creativity คือ การคิด หรือ มี นวตกรรมใหม่ๆ

 ๘.การเรียนการสอน ต้องเป็น Team Player and Active learner

 ๙.การเรียนการสอนที่เน้นการจำ หากไปพบชีวิตจริงที่มีความไม่แน่นอน ทำงานไม่ได้

 ๑๐.ปัญหาทั้งหมดเกิด จาก อาจารย์ ทีมความเป็น อนุรักษ์นิยม

 ๑๑.การเรียนการสอนในระบบใหม่ จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ อาจทำให้อาจารย์สูญเสียความเป็นเจ้าของวิชาไป

 ๑๒.การมีที่ปรึกษาดีดี เรื่อง การเรียนการสอน ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษา อย่าทำแค่จัดตารางเรียน แต่ควรทำ เรื่องวิจัยการศึกษา นำมาพัฒนาการเรียนรู้ ของนิสิต

 ๑๓.กิจกรรมกล่มย่อยที่ อาจารย์ ต้อให้พวกเราเรียนรู้ร่วมกัน คือ Who are Your Student? ด้วยการอภิปราย ปัจจุบันนิสิตของท่านเป็นอย่างไร และ อาจารย์คาดหวังว่านักศึกษาจะเป็นอย่างไร

 วิทยากรร่วมที่ บินมาจาก ขอนแก่น เมื่อคืนนี้ พร้อม JJ คือ ผศ.นภา หลิมรัตน์ เจ้าแม่แพทยศาสตรศึกษา จาก ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สรุป ความคาดหวังไว้ตารางข้างล่าง

กลุ่มอาจารย์

กลุ่มนักการศึกษา

กลุ่มสนับสนุนอื่น ๆ

วิธีการถ่ายทอดความรู้(การสอน)อย่างมีประสิทธิภาพ (5)

มีความรู้ความเข้าใจใน “เภสัชศาสตรศึกษา”

มีความเข้าใจในหลักสูตรเภสัชศาสตร์(5)

มีความรู้ในการวัดผลประเมินผลการศึกษา (3)

มีความเข้าใจการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

มีความรู้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (2)

ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ของวิทยากร (3)

มีความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้

เข้าใจการเขียนวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

จัดระบบ และวางแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (2)

 

มีความรู้ในการวัดผลประเมินผลการศึกษา

เทคนิคการนำเสนอโดย slide presentation

 

มีความรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำไปช่วยอาจารย์ได้

มีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์และบุคลากรในคณะ

 

มีความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานของคณะ

เสริมสร้างบุคลิกภาพในการสอน

 

มีความรู้ในด้านการจัดการศึกษา

วิธีการเขียนเอกสารการบรรยายที่ดี

 

 

วิธีการสอนที่หลากหลาย

 

 

มีความเข้าใจใน Trend ทางการศึกษา

 

 

มีความเข้าใจความมุ่งหมายของ “เภสัชศาสตรศึกษา”

 

 

 เมื่อคืนนอนดึกไปหน่อย อยู่ดีดี นึกว่าแผ่นดินไหวที่บางแสน สึนามิหรืออย่างไร จับที่เตียงเอไม่สั่น จับไปที่หน้าอก เป็นหัวใจเจ้าของที่เต้นแรง และ ถี่มาก เหมือนอาการขาดยาความดัน สงสัยว่าตีสี่ครึ่ง เลยต้องล้มตัวลงนอน ตื่นมาอีกที ๖ โมงเช้าไป รอรับ วิทยากร ทั้งสองท่านไปทาน อาหารเช้า

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ผลงานเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์....และคุณ JJ ทำงานหนักมาก .. ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะ ..ด้วยความเป็นห่วง :-))

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านkwanchaขอบพระคุณครับ ช่วงสุดทาย ของวัยทำงานแล้วครับ นำภาพบรรยากาศ การเรียนรู้ ต่อจากรายงานเมื่อเช้ามาฝาก ต่อ ครับ

21st Century Skill ที่ อ.ต้อ นำมาเล่าให้พวกเรา ได้เรียนรู้

21st Century Learning

เริ่มช่วงบ่าย ท่านคณบดี บรรยาย หลักสูตรใหม่ ที่จะปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๕

อาจารย์ รุ่น ๑ เข้ามาร่วมรับรู้

ภาพ หลักฐานเชิงประจักษ์ วิทยากร เราทำงานเป็นทีม แต่มาจากคนละภาค อีสาน ใต้ มารวมที่ บูรพา ครับ

เขียนเมื่อ 

ครูคือ ผู้สร้างโลก ด้วยการสร้างศิษย์... เป็นกำลังใจให้กิจกรรมครูเพื่อศิษย์ด้วยครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.นุ กราบขอบพระคุณครับ แวะมาให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

ฝากความระลึกถึง อ.นภา ด้วยนะคะ..
(เห็นในภาพ สวยสดใสไม่เปลี่ยนเลยนะคะ)

เขียนเมื่อ 

ท่านรับทราบแล้วครับ

กราบสวัสดีปีใหม่ไทย (ย้อนหลัง) ครับ อาจารย์อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับ