ความเห็น 2626993

JJ2012V4_12 ครูเพื่อศิษย์ สร้างนวตกรรม เรียนรู้ความเป็นครู

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านkwanchaขอบพระคุณครับ ช่วงสุดทาย ของวัยทำงานแล้วครับ นำภาพบรรยากาศ การเรียนรู้ ต่อจากรายงานเมื่อเช้ามาฝาก ต่อ ครับ

21st Century Skill ที่ อ.ต้อ นำมาเล่าให้พวกเรา ได้เรียนรู้

21st Century Learning

เริ่มช่วงบ่าย ท่านคณบดี บรรยาย หลักสูตรใหม่ ที่จะปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๕

อาจารย์ รุ่น ๑ เข้ามาร่วมรับรู้

ภาพ หลักฐานเชิงประจักษ์ วิทยากร เราทำงานเป็นทีม แต่มาจากคนละภาค อีสาน ใต้ มารวมที่ บูรพา ครับ