หนู...เอาอยู่

Dr. Ple
คนเราต้องรู้จักตนเอง...และเห็นคุณค่าในตนเอง...รักตนเองในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ถูกต้องตามกาละ เทศะ ในการคิดดี ทำความดี หรือ ปฎิบัติที่ดี จึงได้ชื่อว่า...เป็นมนุษย์...ที่สูงกว่าสัตว์

  วันนี้นำงานวิจัยของ Sharon, Renee Rumley (2010, p.6) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Factors Associated with African American Parenting Adolescent Avoiding a repeat Pregnancy and Continuing their Educational Goals: Teacher College , Columbia University,2010  ซึ่งมีปัจจัยประกอบด้วยดังนี้


1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือก...ลักษณะทางประชากรและสังคม (Select Sociodemographic Factors)

 

2) ทักษะในการจัดการ ( Coping Skills)


3) แรงจูงใจของความสำเร็จ (Achievement Motivation)


4) มีเป้าหมายในชีวิต ( Goals) 

 

5) ความหวังหรือความปรารถนา ( Aspiration)  พฤติกรรมคุมกำเนิด (Contraceptive Behavior)  


6) ควรมีโปรแกรมและมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนทางสังคม ( Social Support Program Interventions)

  

7) การรับรู้เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม...ตามธรรมชาติ ( Perceived Natural Network Social Support) ได้แก่

        - จากครอบครัว (Family)

        - จากสามี หรือ พ่อของทารก (Baby’s Father)

        - จากเพื่อน (Peers) 

        - จากชุมชน (Community)


8) การเห็นคุณค่าในตบเอง/ความนับถือตนเอง ( Self-Esteem) ซึ่งประกอบไปด้วย

     - การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy)  

     -  การเชื่ออำนาจแห่งตน 


....ทั้ง 8 ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น...ทำอย่างไรดี... สังคมไทยกำลังมีปัญหา....เรื่องนี้....และ....ทางโรงเรียนและทางโรงพยาบาล ... กำลังเผชิญปัญหา....นี้ค่ะ

- ดังนั้นปํญหาเรื่อง...การตั้งครรภ์ในวัยใส...วัยเรียน...นั้น...จะเอาอยู่...หรือ...เอาไม่อยู่.....ขึ้นกับน้องๆ...วัยใส ... "จะเอาใจตนเองอยู่...หรือใจอ่อน...ยอมได้หรือไม่ได้นะค่ะ"... ถ้า...เอาไม่อยู่...มีโอกาส...ท้องแท้ง...ทิ้งได้นะค่ะ

 

                        ขอบคุณค่ะ ที่อ่านบทความค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คำสำคัญ (Tags)#วัยรุ่น#self-esteem#Achievement Motivation

หมายเลขบันทึก: 485319, เขียน: 16 Apr 2012 @ 20:59 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 22:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

Ico24 

น้อง Poo

- ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

 Ico24

เรียนคุณ วันเพ็ญ / Wanpen 

- ขอบคุณค่ะ


เขียนเมื่อ 

 

Ico24

เรียน ท่านอจ. อ.นุ.

- ขอบคุณนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

 

หนู...เอาอยู่...หรือเปล่าค่ะ?