• เมื่อวานนี้ขณะเขียนบทความเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรรวมเล่มแจกผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ตลาดนัดความรู้การจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน" ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2549 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ก็พอดีน้องสมวิศว์ จู้พันธ์ หรือน้องติ่ง ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรชุมชนมะขามเรียง ม.1 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เข้ามาหา แจ้งว่าไปฝึกทำบล็อกแล้วติดขัดมีปัญหาทำไม่สำเร็จ
  • ผมจึงให้น้องติ่งเริ่มต้นด้วยการอ่านคู่มือการทำบล็อกซึ่งผมปริิ้นไว้แจกพรรคพวก อ่านทบทวนอีกครั้ง (คู่มือนี้ผมให้น้องติ่งไว้ชุดหนึ่งแล้วด้วย) ถือว่าเป็นการทบทวน เมื่ออ่านเสร็จ ผมจึงให้น้องติ่งมานั่งหน้าเครื่องคอมฯแล้วลงมือทำเลย ทำไปปรึกษาผมไป ไม่เกินครึ่งชั่วโมง น้องติ่งก็ทำได้สำเร็จ บล็อกชื่อปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ http://gotoknow.org/blog/KMfertilizer จากนั้นน้องติ่งก็อยากจะมีบันทึกแรกให้ได้ ผมจึงให้น้องติ่งเรียนลัดให้เข้าไปดูบันทึกแรกของครูเกษมเมืองคอน ซึ่งเป็นทายาทสกุลเมืองคอนคนล่าสุดที่ทำบล็อกได้ น้องติ่งดูไปถามไปไม่เกินครึ่งชั่วโมง น้องติ่งก็ทำบันทึกแรกได้สำเร้จ บันทึกแรกชื่อเปิดตัวบล็อกปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศนครศรีธรรมราช ดูอาการของน้องติ่งที่ทำได้แล้วก็เห็นว่าตื่นเต้นดีใจและภูมิใจอยู่ไม่น้อย น้องติ่งเป็นบุคคลที่สนใจการเรียนรู้ต่อเนื่องอยากทำลูกเล่นต่างๆได้เพิ่มอีก เพราะมีลูกเล่นมากมาย ผมบอกว่าผมก็เรียนรู้อยู่เหมือนกัน ทำอะไรไม่ใคร่ได้เท่าไหร่ ค่อยกอดคอเรียนรู้ร่วมกันแบบคนคอเดียวกันต่อไป
  • ผมคิดว่าต่อไปนี้เรื่องเล่าต่างๆของกลุ่มเกษตรชุมชนมะขามเรียงคงจะมีให้อ่านกันเรื่อยๆ ช่องทางสื่อสารผ่านบล็อกนี้คงจะทำให้น้องติ่งได้เชื่อมเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ได้สะดวกและรวดเร็ว ตรงตัว ไม่ผ่านใคร เชียงใหม่กับนครศรีธรรมราชคงใกล้ขึ้นในความรู้สึก ประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้ของชาวบ้านคงจะนำออกสู่สาธารณะมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ความรู้ที่กลุ่มฯสั่งสมคงจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของชุมชน งานแก้ไขปัญหาความยากจน และงานอื่นๆอีกหลายอย่าง
  • สำหรับผมเองเมื่อแนะนำน้องติ่งเสร็จแล้ว ก็คิดต่อว่าแล้วกิจกรรมแนะนำบล็อก อบต.ให้เป็นช่องทางสื่อสารโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ซึ่งรับปากที่ประชุมคุณเอื้อตำบลของอำเภอเมืองนครศรีฯไว้แล้ว เมื่อวันประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2549  นั่นเกรงว่าจะเสร็จไม่ทันตามแผนเพราะผมต้องไปกรุงเทพมหานครเสียอาทิตย์กว่า แต่ผมคิดว่าทายาทสกุลเมืองคอนที่ทำบล็อกได้ซึ่งมีอยู่หลายคนคงจะทำแผนช่วยกันออกไปแนะนำได
  • ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครับ