การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

  ติดต่อ

  ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
ขอเชิญเข้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ในระบบฐานข้อมูลภาครัฐ ประกอบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพและกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแล้ว ผ่านเว็บไซต์ http://203.154.169.146/welcgd1/searchbase/ โดยเลือกที่รายการ "ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้่างประจำ" หากพบข้อผิดพลาดหรือไม่มีชื่อในระบบให้แจ้งที่หน่วยการเจ้าหน้าที่สังกัด คณะ/หน่วยงาน ของท่าน พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการแก้ไขและยืนยันข้อมูลต่อไป **สามารถดูรายละเอียดและดำเนินการได้ตาม 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ ที่ กค 0417/ว38 ลงวันที่ 26 ม.ค.49 และ2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ ที่ กค 0417/ว114 ลงวันที่ 23 มี.ค.49 ซึ่งสามารถค้นหาได้ที่ website กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th http://www.cgd.go.th/uploadfile/doc/2210_doc.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินการคลัง

หมายเลขบันทึก: 48342, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-08 15:24:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

นายเอกชัย ผาบไชย
IP: xxx.26.82.228
เขียนเมื่อ 

ขอตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว

นายเอกชัย ผาบไชย
IP: xxx.26.92.84
เขียนเมื่อ 

ขอตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว