การเริ่มต้นที่แสนยากจะใช้ได้กับการดำเนินงานทุกอย่างหรือไม่ครับ ผมกำลังตั้งโจทย์ว่า "ทำอย่างไรให้หมออนามัยมาใช้ Blog เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้มาก ๆ" ด้วยเพราะแต่ละท่านจะมีความรู้จากการลงมือทำเยอะมาก

     จากที่ได้แนะนำไปแล้ว และได้ทดลองปฏิบัติด้วยก็จะพบว่าได้ผลมีการเขียนในเวลาต่อมาแต่อาจจะเริ่มช้าหน่อย แต่เริ่มเห็นแล้วว่าหลัง ๆ ถี่ขึ้น ผมได้ลองเอาไปโพสท์ที่เวบบอร์ดของสำนักงานก็เพิ่มมาอีก 1 คน แต่หายไป สอบถามพบว่าไม่มี Internet ใช้ ก็แนะนำให้ฝากดิสก์มาก็ได้ผมจะช่วยนำลงให้ในระหว่างที่รอความพร้อม ยังมีอีกมากมายที่ไม่สามารถทราบได้ถึงปัญหาอุปสรรค แต่รู้ว่าคนเหล่านั้นได้อ่านอยู่อย่างทันสมัยด้วย ทำไม? จึงขอตั้งสมมติฐานไว้ก่อน แล้วจะหาคำตอบในการประชุมเครือข่ายคราวถัดไป

     1. ไม่สะดวกในการใช้ Internet (ไม่มี หลุดง่าย ช้า)
     2. ภาระงานที่ล้น มากเกินไปในการทำงานชุมชน จนไม่มีเวลาพอ
     3. ไม่ชอบเขียน
     4. กลัวเขียนแล้ว พอคนอื่นอ่าน เขาจะว่าไม่มีกึ่น
     5. ทักษะการใช้คอมฯ ไม่ดีพอ
     6. ไม่เห็นประโยชน์ (ไม่ทราบว่าจะได้อะไรขึ้นมา)
     7. การใช้ blog ยาก ทำไม่ได้
                 เป็นต้น

     ผมเชื่อว่าทุกปัญหาแก้ได้ ขอให้ทีมรู้ ทีมช่วยกันจะหาวิธีการให้ แต่ตอนนี้ไม่ทราบข้อมูลจริง ๆ

    อนุชา  หนูนุ่น