ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การ

ปัจจัย

ในการดำเนินการจัดการต่างๆ นั้น ต่างมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประสิทธิผลของงาน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่

1.   การเติบโตของอุตสาหกรรม (Growth of industry) ก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2.   การเพิ่มขึ้นของการแข่งขัน (Increase compettitions) จากคู่แข่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน รวมถึงข้อบังคับตามกฎหมายการค้าเสรี
3.   การเพิ่มการทำความเข้าใจในตัวลูกค้า (Greater understanding customer)  โดยผ่านการศึกษาและทำนายต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ดี ส่งมอบงานที่ถูกต้อง ในราคาที่สมเหตุสมผล และนำไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า
4.   การสร้างให้เกิดเหตุผลทางเศรษฐกิจ (economic sense) องค์การมุ่งหวังให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำของลุกค้า การมีฐานลูกค้าที่มาก ซึ่งไม่ได้คำนึงเพียงแต่การสร้างลูกค้ารายใหม่ แต่ยังรวมไปถึงลูกค้ารายเก่าที่จะต้องมุ่งรักษาไว้ โดยการสร้างระบบการดำเนินการ และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (0)