ภาพนี้ บรรยายว่า "ยอดสูง แหงนมองยังเห็น รากฝังลึก แค่นิ้ว เดายาก"

  ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการ ปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของ ผู้อาวุโสที่กำลังจะ ออกไปใช้ชีวิตหลังจากรับราชการมาจวบจนครบวาระอายุ ๖๐ ปี  และ บางท่านต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตำแหน่งที่อาจจะสูงขึ้น สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ความรู้ฝังลึก (เหมือนรากต้นไม้สูง ข้างบนภาพนี้ ) หรือ ประสบการณ์ ที่สั่งสมจากการทำงานที่แต่ละท่านที่มีในการปฏิบัติงานประจำ

 ได้นำมาถ่ายทอด ส่งต่อ ต่อยอด ก่อนที่จะปรับเปลี่ยน หรือ ออกจากราชการกันอย่างไรบ้างครับ

 JJ