จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้

     จากการปรับพฤติกรรมตาม "ttm" เรื่องการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกที่โรงยิม ตอนแรกอยู่ในระยะที่3 คือระยะเตรียมตัว  โดยมีข้อตกลงกับตัวเองว่าต้องออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้ง  ช่วงแรกๆก็ทำได้ ไปครบ3ครั้งต่อสัปดาห์ หลังๆ มีงานกลุ่มยิ่งช่วงสอบแทบจะไม่ได้ไปออกกำลังกาย แต่ก็มีกิจกรรมทดแทน เช่นเดินขึ้นลงบันได ช่วงที่กลับบ้านก็เล่นแบดกับน้อง แต่ก็ไม่สม่ำเสมอ  สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จคือ การนอนดึกซึ่งแก้ไขยากมากเพราะช่วงสอบกว่าจะเข้านอนก็ประมาณตี2  และอีกอย่างโรงยิมก็อยู่ไกล ตอนนี้การปรับพฤติกรรมยังอยู่ระยะที่3เหมื่อนเดิม  แต่ก็คิดว่าจะปรับพฤติกรรมนี้ต่อไปถึงแม้จะไม่สม่ำเสมอ เพราะผลการออกกำลังกายเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองเหมื่อนกับประโยคที่ว่า                                 

                                  "สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TTM-exerciseความเห็น (0)