การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)

บางงานไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการกลั่นกรองจากบุคลากรหลายระดับ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาผมได้ปรึกษาหารือกับท่านคณบดีคนใหม่ (รศ.มาลินี ธนารุณ) ถึงงานประจำที่ทำอยู่ในคณะฯ ว่ามีหลายเรื่องที่การปฏิบัติงานประจำในคณะฯ ยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอน บางงานไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการกลั่นกรองจากบุคลากรหลายระดับ อาทิเช่น  การขอใช้ห้องประชุมภายในคณะ (มีห้องประชุมหลายห้อง) จากบุคลากรภายในคณะฯ

    ขั้นตอนเดิม คือ   ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมเขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมส่งให้งานธุรการลงรับเรื่อง - ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ตรวจสอบว่าห้องประชุมว่างหรือไม่ - ถัดจากนั้นส่งมาให้ที่ผม (เลขานุการคณะ) - เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

    ขั้นตอนใหม่ คือ ผู้มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมเขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบงานอาคารสถานที่ตรวจสอบว่าห้องประชุมว่างหรือไม่ - ถัดจากนั้นส่งมาให้ที่ผม (เลขานุการคณะ) อนุมัติ

     ผมเชื่อว่าบางหน่วยงานเป็น e-office ไปแล้ว สามารถตรวจสอบห้องประชุมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย สำนักงานเลขานุการไหนที่เป็นระบบ e-office เชิญชวนแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ  สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ พยายามปรับปรุงอยู่

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

    

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (6)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ที่คณะทันตะ ที่ขอนแก่น ไม่ได้ใช้ e office

ในการจองห้องประชุม

แต่เรามีวิธีที่ง่ายมากคือ นำแผ่นตารางปฏิทิน และเวลา จัดทำเป็นรายเดือน คล้ายๆอย่างนี้

วดป                               เวลา       

       8.00-9.00  9.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00 

แปะที่หน้าห้องประชุม ใครอยากจองก็ไปเขียนที่ตาราง พอสิ้นเดือนก็ให้เจ้าหน้าที่เก็บไปรวมเป็นสถิติการใช้ห้องประชุม

แต่ห้องเรียนยังไม่เป็นแบบนี้ ยังเป็นอย่างคล้ายๆแบบเดิมของที่สหเวช แต่เมื่อใครจองแล้ว ยังไม่ต้องรออนุมัติก็สามารถใช้ห้องได้เลย

 

วิภัทร
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ขออภัยที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ แต่ขอรบกวน blog นี้
ให้คุณบอยช่วยแจ้งเจ้าของ blog อื่นๆในของ ม.นเรศวร
หลายๆท่านเช่น อ.วิบูลย์, อ.มาลินี ....และคนอื่นๆ
ให้สมัครเข้าชุมชน UKM on GotoKnow.org ด้วย
ผมพยายามเชิญชวนหลายครั้งผ่าน gotoknow.org แล้ว
แต่ไม่ได้รับการตอบรับหรือปฏิเสธเลย
เข้าใจว่าอาจมีข้อผิดพลาดหรือขัดข้อง
และ blog ของชุมชน UKM .. จะไปแสดงที่หน้าแรกของ
เวบไซต์ http://thaiukm.org ด้วย

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

-วิภัทร 

วิภัทร
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ขออภัยที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ แต่ขอรบกวน blog นี้
ให้คุณบอยช่วยแจ้งเจ้าของ blog อื่นๆในของ ม.นเรศวร
หลายๆท่านเช่น อ.วิบูลย์, อ.มาลินี ....และคนอื่นๆ
ให้สมัครเข้าชุมชน UKM on GotoKnow.org ด้วย
ผมพยายามเชิญชวนหลายครั้งผ่าน gotoknow.org แล้ว
แต่ไม่ได้รับการตอบรับหรือปฏิเสธเลย
เข้าใจว่าอาจมีข้อผิดพลาดหรือขัดข้อง
และ blog ของชุมชน UKM .. จะไปแสดงที่หน้าแรกของ
เวบไซต์ http://thaiukm.org ด้วย

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

-วิภัทร 

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้พยายามกดปุ่มอนุมัติให้ชุมชน UKM เข้ามาอยู่ใน Blog แล้ว แต่ว่าไม่บังเกิดผลใดใดเลยค่ะ

ดิฉันจึงขอสมัครเข้าร่วมชุมชน UKM on GotoKnow.org  แทน และกำลังรอผู้บริหารชุมชนตอบรับอยู่ค่ะ

ขอเรียนเชิญสมาชิก NUKM Blog ทุกท่าน สมัครเข้าชุมชน UKM on GotoKnow.org กันด้วยนะค่ะ  

อุรพิณ สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
สคส. ขอยืมใช้ห้องประชุมของ สกว. อยู่บ่อยครั้ง  เราใช้การจองผ่านระบบ Lotus note ซึ่งเป็นระบบ e-mail ด้วย  สะดวกดีค่ะ  เปิดดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลย  หากต้องการเปลี่ยนห้องประชุม จะต้องแจ้งให้ผู้ที่จองไว้ก่อนได้รับทราบ เพราะคนจองคนแรกเท่านั้นที่มีสิทธิยกเลิกการจอง 
บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ