ชูคบเพลิงฝ่าคลื่นลมแรง

      เพื่อแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่

      ของพี่น้องมวลมหาประชาไทย

      ผู้ก้าวไปสู่หนทางประชาชน

                                ตะวันแดงสาดแสงแรงกล้า

                                 ประกาศท้าอธรรมทุกแห่งหน

                                 เผาผลาญความชั่วทั่วมณฑล

                                 ประชาชนจะเป็นสุขทุกเวลา

     วันแห่งชัยใกล้มาถึงแล้ว

      จุดไฟให้เพริดแพร้วเจิดจ้า

      ไฟนั้นคือไฟแห่งศรัทธา

       ที่ส่องหล้าดุดแสงแห่งตะวัน

                                  ตะวันแดงตะวันแห่งชัยชนะ

                                 ประชาชนจะยิ่งใหญ่ใช่ความฝัน

                                  เบิกฟ้าใหม่อรุณใหม่ร่วมใจกัน

                                  ดวงตะวันสัญญาณแห่งอรุณชัย

           เป็นคำกลอนเขียนด้วยหมึกสีแดง บังเอิญไปพบที่ปกหลังหนังสือเล่มหนึ่งที่อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง แถวเทือกเขาบรรทัด ขณะเรียนอยู่ ม.5 เทอมปลาย ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือข้อมูลอื่นใด   แต่รู้สึกคุ้นๆว่าผ่านสายตามาแล้วแต่นึกไม่ออก  เก็บมาฝาก เพื่อสุนทรียะแห่งการเรียนรู้