จากการเข้าเยี่ยมชมงานรู้สึกประทับใจมาก  ได้พบเห็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถของเด็กนักเรียนและคณะครูที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับวงการศึกษาของแม่ฮ่องสอน  ขอชื่นชมกับความสำเร็จของทุกคนด้วยครับ