สนุกทั้งครูและนักเรียนได้ความรู้เยอะแยะเลยดีใจที่ได้มาจะกลับไปพัฒนาบ้านเรา